Ubezpieczenia samochodu, mieszkania, firmy...


Ubezpieczenia:

  • samochodu: OC, AC, mini AC, Assistance, NNW, ochrona zniżek, opony, szyby...
  • mieszkania/domu: all risk lub od zdarzeń losowych, elementy stałe, ruchomości, od kradzieży, elementy szklane od stłuczenia, przepięcie, powódź, zalanie, dewastacja, odpowiedzialność cywilna, sprzęt poza domem
  • firmy: mienie, sprzęt, odpowiedzialność cywilna
  • NNW szkolne
  • rolne